Ychwanegu Hoff Homepage set
Swydd:Hafan >> Newyddion

cynhyrchion Categori

cynhyrchion Tagiau

Safleoedd Fmuser

Beth yw Ailadroddwr a Sut mae ei System yn gweithio?

Date:2019/10/14 15:13:57 Hits:


Dyfais electronig yw ail-ddarlledwr sy'n trosglwyddo signal a drosglwyddir. Mae'n derbyn signal ar amledd penodol, yna'n ei chwyddo a'i ail-ddarlledu. Trwy chwyddo'r signal, mae ailadroddydd yn cynyddu ystod trawsyrru'r signal gwreiddiol.

Mae gan ailadroddwyr lawer o gymwysiadau, ond mewn cyfrifiaduron fe'u defnyddir amlaf mewn rhwydweithiau diwifr. Er enghraifft, gallai rhwydwaith Wi-Fi mewn cartref mawr elwa o ddefnyddio un neu fwy o ailadroddwyr i drosglwyddo'r signal i wahanol rannau o'r tŷ. Efallai y bydd cartrefi sydd â waliau brics neu loriau sment hefyd yn elwa o gael ailadroddydd yn trosglwyddo'r signal o amgylch y rhwystr. Mae busnesau yn aml yn defnyddio cyfres o ailadroddwyr i greu un rhwydwaith diwifr o fewn adeilad mawr.

Er bod ailadroddwyr i gyd yn ateb yr un pwrpas, maent ar sawl ffurf. Mae rhai dyfeisiau diwifr, a elwir yn aml yn "estynwyr amrediad" wedi'u cynllunio i'w defnyddio'n benodol fel ailadroddwyr. Gellir ffurfweddu dyfeisiau eraill, megis hybiau, switshis, a llwybryddion i gyd fel ailadroddwyr gan ddefnyddio cyfleustodau meddalwedd neu ryngwyneb gwe sy'n rheoli'r ddyfais ddi-wifr.

NODYN: Gan mai dim ond signal sy'n dod i mewn y mae ailadroddwyr yn ei drosglwyddo, nid yw defnyddio llwybrydd fel ailadroddydd yn defnyddio ei allu i lwybro signal. Felly, mae'n gwneud mwy o synnwyr defnyddio estynnydd amrediad fel ailadroddydd os yn bosibl.


Mae ailadroddwyr yn helpu gyda'r broblem o linell gweld mewn cyfathrebu confensiynol. Os yw dau radios eisiau cyfathrebu â phen bryn yn y ffordd, yna nid oes llinell weld. Un ffordd i oresgyn hyn yw gosod ailadroddydd (neu orsaf waelod) ar ben y bryn. Mae un radio yn cyfathrebu hyd at yr ailadroddydd, gelwir hyn yn uplink, ac yna mae'r ailadroddydd yn ailadrodd y trosglwyddiad hwnnw i lawr i'r radio yr ochr arall i'r bryn, gelwir hyn yn downlink.Fodd bynnag, defnyddir ailadroddwyr hyd yn oed pan nad oes bryniau yn y ffordd gan eu bod yn ardderchog ar gyfer ymestyn ystod. Mae ailadroddydd yn radio hynod bwerus. Mae radios cludadwy yn gweithio mewn pum wat, mae radios symudol yn gweithio mewn watiau 25 neu fwy, ac mae ailadroddwyr yn radios hyd yn oed yn fwy pwerus yn yr ystod wat 50 i 100.Yn gyffredinol, mae ailadroddwyr mewn safleoedd sefydlog mewn lleoliadau daearyddol penodol. Weithiau gall hyn fod yn eu cwt arbennig eu hunain neu mewn rhyw fath o gae. Mae ganddyn nhw gysylltiad cebl â systemau antena, sydd naill ai wedi'u gosod ar dyrau dur neu wedi'u gosod yn syml ar ben yr adeilad.

Gall radios symudol a chludadwy fanteisio ar y pŵer mwy sydd ar gael ym maint mwy yr antenâu. Mae casgliad o ailadroddwyr wedi'u cysylltu gyda'i gilydd yn rhoi sylw i ddefnyddwyr radio cludadwy symudol dros ardal hynod eang, ac felly'n ehangu'r ystod o gyfathrebu.Efallai y byddwch hefyd yn hoffi :

Cyflwyniad Ailadroddwr Manwl

Beth yw ail-ddarlledwr radio?

Sut i Ddefnyddio Ail-ddarlledwr Radio Ham?


Gadewch neges

Eitemau *
E-bost *
ffôn
cyfeiriad
Côd Gweler y cod dilysu? Cliciwch adnewyddu!
neges

Rhestr negeseuon

Sylwadau llwytho ...
Hafan| Amdanom ni| cynhyrchion| Newyddion| Lawrlwytho| Cymorth| adborth| Cyswllt| Gwasanaeth
FMUSER FM / Cyflenwr Un-Stop Darlledu Teledu
Cyswllt